DNA TESTİ NEDİR?

DNA NEDİR VE NASIL AKTARILIR? DNA, canlıların canlılık işlevlerini ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik bilgileri taşıyan bir nükleik asittir. Genler ise genom (bir organizmanın genetik bilgilerinin tamamı) içindeki küçük DNA bölümleridir ve amaçları bilgi depolamaktır. Genler, allel denilen alternatif formlarda bulunurlar. İnsanlarda, bazı genlerin alelleri çift olarak bulunur Devamı…