Bu kadar canlı türü nasıl oluyor?

Çevremizde yaşayan hayvan, bitki, insan, canlı olan ne varsa 10 saniyeliğine bir düşünelim. Hepsi birbirinden ne kadar farklı ve çeşitli değil mi? Peki DNA bunun neresinde? 2011 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Koruma Programı çerçevesinde yapılan bir araştırmada Dünyada 8 milyondan fazla canlı türü olduğu belirtilmiştir. Yeni keşfedilenler ile birlikte bu sayı neredeyse ikiye katlanmıştır.

Aslında her canlı türü birbirinden farklı olmakla birlikte bir o kadar da birbirine benzemektedir. Özellikle çok hücreli gelişmiş organizmaların simetrik yapıları, çok büyük bir kısmında gözlerin, kolların, bacakların (kiminde kanat veya yüzgeçlerin), benzer sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi ve dolaşım sistemi bulunmasının bir açıklaması olmalı. Ancak bu benzerliklere rağmen aynı türe ait olan canlılar bile birbirlerinden farklı özelliklere sahip olabilirler. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İnsanları düşünelim. Tek yumurta ikizlerinde bile onları ayırt edebilecek farklılıkları görmek mümkündür.

Peki bu bilgi nerede bulunuyor?

Peki birbirinden bu kadar farklı, aynı zamanda da birbirine bu kadar çok benzeyen bu denli çeşitli canlı türlerinin oluşmasını sağlayan bilgi nerede bulunmaktadır? Bu soruyu canlıların benzerliğini ve farklılığını düşünerek iki ayrı şekilde de sorabiliriz: 1) İki atın çiftleşmesinden bir zürafanın doğması yerine yine bir atın doğmasını sağlayan bilgi nerede bulunmaktadır? 2) Aynı anne babadan doğan çocukların farklı fiziksel ve zihinsel özellikler göstermesini sağlayan bilgi nereden gelmektedir? Hatta daha da ileri giderek, hem farklılığı hem de benzerliği bir arada sağlayan bilgi nasıl bir şekilde saklanmakta ve aktarılmaktadır diye de sorabiliriz.

Bu soruların cevapları bir çok filozof ve bilim insanı tarafından aranmıştır. 1860’larda Johann Friedrich Miescher ile başlayan ve James Watson ve Francis Crick’in 1950’lerdeki çalışmalarına kadar geçen sürede canlının ömrü boyunca sahip olacağı tüm özelliklerin bilgisinin DNA adı verilen özel bir molekülün içerisinde 4 harf ile kodlanarak saklandığı açık ve net bir şekilde gösterilmiştir.

DNA molekülü!

Hayatımız DNA'mızı anladıkça anlam kazanır.

DNA’nız tüm yaşam bilgilerinizin kaynağıdır.

Bazı mikroorganizmalar hariç tüm canlılarda genetik materyal adı verilen DNA molekülü hücre içerisinde bulunmaktadır. Her canlı türünün DNA’sının, bazı istisnalar olmakla birlikte, 4 farklı harften (A, T, G ve C) oluştuğu görülmektedir. Bu harfler belirli şekillerde bir araya geldiğinde anlamlı cümleler olan genleri oluşturmaktadır. Bu anlamda DNA tıpkı bir kitap gibidir, hem de canlının hayatının reçetesini içeren bir kitap.

DNA hakkında çok ilginç gerçekleri ve hayatın reçetesini nasıl içerdiğini sonraki yazılarda anlatacağız.

 

Kategoriler: DNA