DNAFect genetik testleri için sipariş formunu göndermeden önce lütfen DNAFect genetik test Hizmet Şartları’nı dikkatlice okuyunuz. Sipariş formunu göndererek, mevcut Hizmet Şartları’nı kabul etmiş sayılırsınız. Hizmet Şartları’nı kabul etmiyorsanız, DNAFect genetik test hizmetlerini kullanamazsınız veya DNAFect ürünlerini satın alamazsınız.

Bu döküman sizin, yasal velisi olduğunuz kişinin veya temsil ettiğiniz şirket, ve DNAFect arasındaki yasal bir sözleşmedir. Herhangi bir DNAFect genetik test ürününü veya hizmetini satın alarak, aşağıda belirtilen tüm Hizmet Şartları’na bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Ana noktalar

 1. DNA örneğiniz sadece DNAFect genetik testleri için kullanılacaktır.
 2. DNAFect testleri sağlık veya hastalık konusunda teşhis/tanı niteliği taşıyan genetik testler DEĞİLDİR. Sadece bilimsel literatüre göre genetik yatkınlıklarınız konusunda bilgilendirme amacı taşımaktadır.
 3. DNAFect testleri sadece bilimsel literatüre ve DNAFect teknolojisine bağlı genetik bölgeleri analiz etmek için özelleştirilmiştir.
 4. DNAFect testlerinde elde edilen DNA dizilimi veya SNP bölgeleri (tek nükleotit değişiklikleri) sonuç raporlarında ifşa edilmemektedir.
 5. Tükürük örneğinizden DNA verisi elde edildikten sonra DNA örneğiniz imha edilmektedir.
 6. Özellikle istihdam ve sigorta konularında, her türlü ayrımcılığa, insan hakları ihlaline ve insan haysiyetine zarar vermeye doğrudan veya dolaylı olarak sebebiyet verecek her türlü genetik test ve DNA analizine tamamen karşıyız.
 7. DNA bilgisi ile kimlik bilgisi farklı bilgisayarlarda özel kodlar ile indekslenerek tutulmaktadır. Sonuç raporları teslim edildikten sonra kimlik bilgisi sistemden silinerek DNA verisi anonim olarak saklanmaktadır.
 8. Analiz verileri sadece DNAFect genetik test sonuçlarının istatistik bilgisi için ve mevcut ve yeni testlerin geliştirilmesi için anonim olarak, kimlik bilgisi silinmiş halde, kullanılır.
 9. Tüm DNAFect testleri, Türkiye’de veri gizliliği mevzuatını içeren Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu sayede gizliliğiniz tüm prosedür boyunca ve daha sonrası için garanti altına alınmıştır. Bu konu hakkında ek bilgi içeren Gizlilik Politikası’na bakınız.
 10. DNAFect testlerini kendinize veya çocuğunuza yapmak için yasal olarak 18 yaşınızı doldurmuş ve hukuki fiil eylemi açısından tam yetki ve sorumluluk taşıyor olmalısınız.
 11. DNA bilgisini elde etme işlemi yurtdışında anlaşmalı olduğumuz ISO 9001:2008 ve ISO 17025:2005 sertifikalı laboratuvarlarda yapılmaktadır.
 12. Her bir işlem için ayrı ayrı geçerli olmak üzere açık yazılı rızanız olmadan hiç kimse kişisel ve genetik verilerinize erişemez.
 13. DNAFect testleri için tek seferlik ödeme yapılmaktadır ve tüm analizlerin maliyetleri ve tüm kargo maaliyetleri bu ödemeye dahil edilmektedir.
 14. DNAFect testlerini yaptırarak sizin DNAFect Biyoteknoloji’ye sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu dökümanda yazan tüm Hizmet Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız. DNAFect Biyoteknoloji’ye verilen yanlış ve eksik bilgilerden dolayı size veya üçüncü kişi ve kurumlara herhangi bir iddia oluşmasından veya zarar gelmesinden DNAFect Biyoteknoloji sorumlu olmayacaktır.
 15. DNAFect Biyoteknoloji’nin genetik testler dahil size sunduğu tüm hizmetler ve ürünler ile ilgili sorumluluğu ürün veya hizmetin ücretsiz olarak değiştirilmesi veya ürün veya hizmetin ücretinin tamamının ya da bir kısmının iade edilmesi ile sınırlı olacaktır. DNAFect Biyoteknoloji’nin bunun dışındaki tüm sorumlulukları mümkün olan en büyük ölçüde bu sınırların dışında tutulacaktır.

DNAFect Testlerinin Tanımı

DNAFect testleri, yapılan teste göre farklılık göstermek üzere, davranış, diyet, fitness, cilt, vitamin ve mineral, köken, hastalık ve alerji konularındaki yatkınlıklarla ilişkili deoksiribonükleik asit (DNA) bölgelerinin incelenmesini içermektedir. DNAFect testlerinin amacı, insanların kendileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını, önemli kararlar vermeden önce daha kaliteli bir öz değerlendirme yapmalarını kolaylaştırmayı ve insanların doğalarına uygun kararlar vererek daha mutlu ve başarılı bir hayat yaşamalarını kolaylaştırmayı sağlamaktır. Böylece DNAFect testleri kişilerin doğuştan gelen yatkınlıklarını önceden bilerek kendileri için en doğru kararları vermelerinin önünü açma konusunda yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. DNAFect Biyoteknoloji’nin amacı, şimdiye kadar oluşmuş bilimsel verinin toplumun yararına kullanılabilmesini sağlayarak bireylerin daha mutlu ve başarılı bir hayat sürmelerine yardımcı olmaktır. DNAFect Biyoteknoloji olarak DNA testlerine ve sağlamış olduğumuz ürün ve hizmetlere karşı şüphe ve endişelerinize cevap vermek için hazır bulunmaktayız.

DNAFect test sonuçları hiçbir şekilde belirtilen özelliklerin kesin ve net bir açıklaması olarak görülmemelidir. Size sağlanan sonuçlar DNA’nızın size sizin hakkınızda bilimsel veriler baz alınarak söylediği yatkınlıkları içermektedir. Belirtilen özelliklerin sizde ortaya çıkması çevresel faktörlere de bağlıdır. Örneğin, kişiliğiniz, davranışlarınız ve bugün kim olduğunuz konusunda genetik yatkınlıklarınızın yanı sıra çocukluğunuzda yaşadığınız travmalar, aileniz ve arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkiler, okulda ve profesyonel hayatınızda yaşadıklarınız vb. çevresel faktörler de belirleyici rol oynamaktadır. Bu sebeple DNAFect testleri genetik yatkınlıklarınızı önceden bilerek çevresel faktörleri yatkınlıklarınıza göre belirleme ve hayatınızı ilgilendiren kararlar verirken daha avantajlı hale gelme şansını size vermektedir.

Tükürük Toplama Kiti’nin Siparişi, Ödemesi ve Tedarik Edilmesi

Müşteri, DNAFect testlerini DNAFect web sitesinde (özellikle www.dnafect.com veya diğer web siteleri) bulunan çevrimiçi sipariş formunu doldurarak veya kendisine sağlanan sipariş formunu elle doldurarak sipariş eder; almak istediği ürün veya hizmet veya test için önceden ödeme yapar. Tüm siparişler DNAFect Biyoteknoloji’nin onayına tabidir ve DNAFect Biyoteknoloji sipariş onaylansa dahi, herhangi bir zamanda herhangi bir siparişi iptal etme/reddetme hakkına sahiptir. Eğer iptal edilen/reddedilen sipariş için ücret ödenmişse DNAFect Biyoteknoloji bu ödemeyi, ödeme şekline göre banka hesabına veya kredi kartına, aynı yöntem ile geri yatıracaktır. DNAFect Biyoteknoloji iptal edilen/reddedilen siparişler ile ilgili bir açıklama yapmak zorunda değildir ve müşterinin iptal/red konusunda DNAFect Biyoteknoloji’nin bir açıklama yapması/yapmaması ile ilgili bir hakkı bulunmamaktadır. Sipariş onaylandığı durumda müşteri onay hakkında sadece ve sadece sipariş formunda bilgilendirme istediğini belirtmişse ve sipariş formunda iletişim için bir e-posta adresi sağlamışsa bilgilendirilecektir. DNAFect testleri için onay verildikten üç hafta içerisinde tükürük toplama kiti DNAFect Biyoteknoloji tarafından müşterinin vermiş olduğu adrese posta yolu ile gönderilmektedir. DNAFect Biyoteknoloji kitin gönderimi konusunda herhangi bir gecikme yaşanması durumunda müşteriyi bilgilendirecektir. Herhangi bir nedenden dolayı tükürük toplama kiti müşterinin eline ulaşmazsa ve DNAFect Biyoteknoloji teslimatın müşteriye yapıldığına dair bir kanıta sahip değilse sadece bir defa olmak üzere (birden fazla olamaz) ikinci bir tükürük toplama kiti müşteriye ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Müşteri, kendi ülkesinde veya ikamet ettiği ülkede DNAFect testlerinin satın alınmasının yasadışı olduğu durumunda DNAFect Biyoteknoloji’den herhangi bir test, ürün veya hizmet satın almamayı kabul eder. DNAFect, DNAFect testlerinin satın alınmasının yasa dışı olduğu kendi ülkesinde veya ikamet ettiği ülkede müşterinin DNAFect testlerini alarak sorumlu olduğu iç mevzuat ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Tükürük Numunesinin Alınması

DNAFect testleri için kullanılacak tükürük örneği, müşteri tarafından toplanır. Toplanacak tükürük numuneleri müşterinin iç yanaklarından, ağızlarından gelen epitel hücrelerini içermektedir. Tükürük örnekleri, gönderilen kite göre farklılık göstermek üzere, müşterinin ağzından ucunda tükürük toplama pamuğu bulunan bir çubukla sürülerek veya müşterinin gönderilmiş olan tüpe belirli bir miktar tükürük örneği bırakması ile toplanır. Tükürük numunesi alınması işleminin güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi için takip edilmesi gerekli olan açık ve ayrıntılı talimatlar DNAFect Biyoteknoloji tarafından tükürük toplama kiti ile birlikte müşteriye gönderilmektedir.

DNAFect Biyoteknoloji tükürük örneğinin kendisine ulaştığı bilgisini müşteriye sadece ve sadece sipariş formunda belirtilmişse ve sipariş formunda müşteri tarafından iletişim için bir e-posta adresi belirtilmişse iletecektir.

DNAFect Biyoteknoloji hizmet ve nakliye süreci dahil olmak üzere üçüncü kişiler, kargo şirketi ve müşteri tarafından gerçekleştirilmiş olan, test için gönderilen numunenin kaybedilmesinden, test için kullanılamaz hale getirilmesinden, yanlış bir adrese gönderilmesinden, imha edilmesinden veya karıştırılmasından dolayı sorumlu tutulamaz.

DNAFect Testleri

DNAFect testleri için tükürükten DNA elde etme işlemi, müşteri tarafından posta veya teslimat hizmeti ile gönderilen tükürük örneğini alındıktan sonra, ISO 9001:2008 ve ISO 17025:2005 sertifikalı, Avrupa’da bulunan uluslararası bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilmektedir. DNA verisi elde edildikten sonraki tüm analizler DNAFect Biyoteknoloji tarafından gerçekleştirilmektedir. Testler sadece müşteri tükürük örneğinin toplanması ve gönderilmesi için DNAFect tarafından belirlenen gereksinimleri ve talimatları yerine getirdiği durumda gerçekleştirilecektir.

DNAFect Biyoteknoloji müşteri tarafından sağlanan numune miktarı ve kalitesi genetik testi etkili bir şekilde gerçekleştirmek için yeterli değilse ilave numune isteme hakkına sahiptir. Bu ek numune talebi müşteri için herhangi bir ek maliyet oluşturmayacaktır. DNAFect Biyoteknoloji tarafından talep edilen yeni numune 4 hafta içinde müşteri tarafından temin edilmediyese DNAFect Biyoteknoloji siparişin iptal edildiğini düşünerek hiçbir genetik test yapmayacak ve yapılmış ödeme için geri ödeme yapılmayacaktır.

DNAFect testlerinin yapılma süresi, müşteriden tükürük numunesi alındıktan sonra yaklaşık olarak 4 ile 6 haftadır. Genetik testin gerçekleştirilme sürecinde öngörülemeyen bir gecikmeden DNAFect Biyoteknoloji sorumlu değildir. Ancak tükürük örneğinin alınmasından sonra 6 hafta içinde test yapılamadığı takdirde müşteri 6 hafta içerisinde veya 6. haftanın sonunda gecikme ile ilgili bilgilendirilecektir.

Test için gönderilen tükürük numunesi sadece istenen DNAFect testini gerçekleştirmek için kullanılır ve başka herhangi bir amaç, analiz veya çalışma için kullanılmaz. Test için kullanılan tükürük örneğinin tamamı ve kalan tükürük örneği istenen DNAFect testi yapıldıktan hemen sonra tamamen imha edilir. Müşteri daha sonra başka bir test yaptırmak isterse, yeni bir DNA örneği vermesi gerekebilir. Müşterinin tükürük ve DNA örnekleri hiçbir şekilde DNAFect Biyoteknoloji tarafından saklanmamaktadır ve DNAFect Biyoteknoloji numunelerin saklanması konusunda müşteri tarafından edilen herhangi bir talebi kabul etmek zorunda değildir.

DNAFect Biyoteknoloji DNA ile ilgili hastalıklar veya bozukluklarla ilgili herhangi bir genetik danışmanlık sağlamaz. DNAFect testleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye niteliği taşımaz ve profesyonel tıbbi tavsiye, genetik danışmanlık, tanı/teşhis veya tedavi yerine geçmez. Genetik testin geliştirilmesi ve analizin performansı, güncel moleküler biyoloji ve genetik alanındaki verilere dayanmaktadır. Ayrıca DNAFect testlerinin sonuçlarının zaman içinde oluşacak yeni verilerin ve teknolojik gelişmelerin ışığında değişebileceği ve gelişebileceği unutulmamalıdır.

DNAFect test sonuçları

Test sonuçları sadece genetik testi sipariş eden müşteriye, müşteri tarafından verilmiş olan iletişim bilgilerine gönderilerek verilir. DNAFect Biyoteknoloji, müşterinin kişisel verilerini veya genetik testin sonuçlarını, müşterinin yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir. DNAFect test sonuçları, müşteriden tükürük örneği alındıktan sonra, sipariş formunda belirtildiği gibi, 4 ile 6 hafta içinde müşteriye posta veya e-posta yoluyla gönderilir.

DNAFect testleri “olumlu” veya “olumsuz” sonuçlar vermez. Bu testler kapsamında verilen sonuçlar, istenen teste göre değişiklik gösteren yatkınlıklara ilişkin DNA özellikleridir. Test sonuçlarının yorumu, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sayesinde sürekli gelişen moleküler biyolojik biliminin en yeni ve en yüksek standartlarına dayanmaktadır. DNAFect Biyoteknoloji tarafından yayınlanan genetik testlerin sonuçları en yüksek standarttaki, yayınlanmış en yeni bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, genetik halen gelişmekte olan bir bilim dalıdır, bu sebeple ileride farklı zamanlarda yapılan test sonuçları sürekli gelişen genetik bilimi ile birlikte değişiklik gösterebilir.

DNAFect Biyoteknoloji, DNAFect testlerinin, verdiği hizmetlerin veya bu testlerin veya hizmetlerin sonuçlarının herhangi bir yasal, maddi, sosyal, fiziksel, tıbbi, psikolojik veya ahlaki sonuca sebebiyet verdiği/verebileceği iddiası için sorumlu tutulamaz.

Müşterinin DNA bilgisi hiçbir şekilde kimlik bilgileri ile ilişkili bir şekilde hiçbir yerde tutulmayacaktır. Müşteri DNA bilgisinin saklanmasını talep ettiği takdirde bu verinin saklanması için gerekli olan masrafı karşılaması durumunda saklama işlemi DNAFect Biyoteknoloji’nin onayına tabi olacaktır. DNAFect Biyoteknoloji hiçbir DNA verisini kimlik bilgileri ile saklamak zorunda değildir ve müşterilerden bu konuda gelen talepleri reddetme hakkını saklı tutar.

DNAFect Biyoteknoloji müşterinin DNAFect Biyoteknoloji’ye sahte veri sağladığına, DNAFect testlerini ayrımcılık amacıyla, herhangi bir yasa dışı amaç veya mevcut Hizmet Şartları’nda belirtilen DNAFect testlerinin amaçlarına uygun olmayan herhangi bir amaç ile kullanmaya niyetli olduğuna inanmak için bir neden varsa, test için yapılan siparişleri askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

DNAFect Biyoteknoloji logoları, DNAFect telif hakları, DNAFect web sitesi, içeriği ve temeldeki yazılımı yasalarla korunmaktadır. DNAFect Biyoteknoloji’nin açık ve yazılı izni dışında, web siteleri ve temel yazılımları da dahil olmak üzere, DNAFect testlerinin ve ilgili belgelerinin içeriğinin kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtımı, aktarımı, yeniden yayınlanması ve halka açık olarak gösterilmesi yasaktır.

DNAFect Biyoteknoloji, ziyaretçilerin veya müşterilerin işbu Hizmet Şartları’nı ihlal ettiğine inanmak için herhangi bir neden varsa bu ziyaretçi veya müşterilerin DNAFect web sayfalarına erişimini kısıtlayabilir, askıya alabilir veya iptal edebilir.

DNAFect Biyoteknoloji potansiyel müşterilere önceden haber vermeden hizmetlerini askıya alabilir veya feshedebilir. Bu tür durumlarda, bekleyen siparişleri olan tüm müşterilerle temasa geçilecek ve siparişlerinin durumuna bağlı olarak DNAFect testlerinin sonuçları temin edilebilecek veya geri ödeme yapılabilecektir. DNAFect Biyoteknoloji hizmetlerinin askıya alınması veya feshi ile ilgili olan iddialardan sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet ve Gizlilik

Sonuçlarınızda yer alan bilgiler (sonuçlar dahil), içerik grafikleri, metinler, sesler, görüntüler, düğmeler, ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler ve logolar, DNAFect Biyoteknoloji ürün ve hizmetleri ve web sitesi içerikleri telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadır. Bu Hizmet Koşulları ile her zaman uyulması şartıyla, size bir süre için kişisel amaçlarla kullanabileceğiniz, münhasır olmayan bir lisans vermekteyiz. Kişisel amaçlar ile bahsedilen, tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet uyarıları bozulmadan bırakıldığı sürece, malzemelerin mevcut bir kopyasının okunması, görüntülenmesi veya yazdırılması anlamına gelir. Çoğaltma, değiştirme, dağıtma, aktarma, yeniden yayınlama veya içeriğin kullanımı gibi genetik analiz içeriğinin başka herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. DNAFect web sayfalarında yer alan içeriklerin çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtımı, iletimi, yeniden yayınlanması veya gösterime açılması da dahil olmak üzere, web siteleri, içerikleri ve bunların alt yapısını oluşturan yazılımların kullanılması kesinlikle yasaktır.

Hesaplarınıza veya materyallerinize yetkisiz erişim yapılmamasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın, siz yetkisiz kullanım konusunda DNAFect Biyoteknoloji’yi bilgilendirene kadar veya hesabınıza erişim kapatılana kadar hesabınız aracılığıyla yapılan tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz. Güvenlik ihlali veya hesabınızın kötüye kullanılması olasılığının olduğuna inanmak için bir nedenimiz varsa, şifrenizin veya güvenlik kodunuzun herhangi birini veya tamamını değiştirebiliriz ve bu konuda sizi bilgilendirebiliriz.

DNA testi sonuçları size bir e-postaya eklenmiş bir pdf dosyasında teslim edilecektir. Gönderilen sonuçlarınızın güvenliğinden siz sorumlusunuz. Sonuçlarınızı yalnızca kendi sorumluluğunuzda üçüncü taraflara açıklayabilirsiniz.

Malzeme ürünleri, teslimat masraflarının önceden ödenmesine karşı normal posta veya kurye servisi ile adresinize ulaştırılacaktır. Ürünlerin teslim alınmasını organize etmek ve sizin adınıza ürünü teslim alan/alacak kişilerin buna yetkisi olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Fiyat ve Ödeme

Çevrimiçi sipariş formunda belirtilen ve müşteri tarafından peşin ödenen fiyat kesindir ve yapılmış olan siparişler için revizyona tabi tutulmayacaktır. DNA örnek toplama kiti ve DNAFect Biyoteknoloji’nin diğer herhangi bir ürünü ya da servisi, ödemenin alınmasından sonra müşteriye gönderilir.

DNA testi ile ilgili olarak: Müşteri, DNAfect testi siparişini iptal edebilir ve tükürük toplama kitini aldıktan sonra 7 gün içinde, yazılı bir şekilde (e-postalar dahil) iptalin DNAFect Biyoteknoloji’ye gönderilmesi koşuluyla, ücretin tamamen geri ödenmesini sağlayabilir. Bu durumda, tükürük toplama kiti, kullanılmamış, açılmamış, eksiksiz ve yeniden satılabilir durumda olarak DNAFect Biyoteknoloji’ye iade edilmelidir. Bu koşullar karşılanmazsa, DNAFect Biyoteknoloji tükürük toplama kitinin ücretinin ve sipariş sonrasında ortaya çıkmış olan diğer masrafların (kargo vb.) geri ödenmesini talep edebilir. Tükürük toplama kiti DNAFect Biyoteknoloji’ye geri gönderildikten sonra, müşteri kendi DNA’sının analiz edilmemesi için siparişini iptal etmeyi talep edebilir ancak bu durumda geri ödeme yapılmayacaktır.

DNAFect Biyoteknoloji, özellikle son teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak hizmetlerinin fiyatlarını her zaman düzenleyebilir. Müşterinin siparişi verildiği sırada, DNAFect Biyoteknoloji web sitelerinde belirtilen fiyatlar, müşteriden alınan ücretlerdir.

Müşteri Memnuniyeti

DNAFect Biyoteknoloji hizmetlerimizi ve ürünlerimizi kullanmanın mutluluğunu yaşamanızı sağlamayı amaçlamaktadır. Müşterinin siparişi ile ilgili geçerli herhangi bir talebi, ürün veya hizmetlerin kalitesinde bir kusur, bu Hüküm ve Koşullarda belirtilen şartnameyi veya hedefleri karşılamadaki başarısızlıklar olması durumunda DNAFect Biyoteknoloji ürünü veya hizmeti ücretsiz olarak değiştirme, ürünün veya hizmetin bedelinin tamamını veya bir kısmını geri ödeme hakkına sahiptir. DNAFect Biyoteknoloji’nin bu konu ile alakalı bunun dışında başka bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

DNAFect Biyoteknoloji müşterilerin siparişlerinden memnun olduklarından emin olmayı arzu etmektedir. Şikayet olduğu durumda lütfen info@dnafect.com adresine şikayetiniz ile ilgili bir e-posta gönderin.

Web Sitesi – Sorun Giderme

DNAFect Biyoteknoloji web sitelerinin her zaman tamamen çalışır durumda olmasını sağlamaktan sorumludur. Ancak, etkileşimli hizmetlerin ve genel olarak İnternet’in doğası gereği DNAFect Biotechnoloty web sitelerinin her zaman gecikmeler, kesintiler veya hatalardan arınmış olacağını garanti edemez. Bu nedenle, DNAFect Biotechnology web sitelerine erişim geçici olarak veya haber verilmeksizin askıya alınabilir. DNAFect Biotechnolgy web sitelerinin veya bunları kullanıma sunan sunucunun müşterinin ekipmanıyla uyumlu olacağını veya, virüsler ve diğer zararlı unsurlar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, kusur içermeyeceğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir ve bu konuda taahhütte bulunmamaktadır. DNAFect Biyoteknoloji web sitesinin veya müşterinin ekipmanının herhangi bir yönünün idaresini, güvenliğini, tarafsızlığını ve bütünlüğünü veya uygun davranışını bozan veya etkileyen virüs, hata, karışıklık, yetkisiz erişim, müdahale, değişiklik, sahtekarlık, hırsızlık, teknik başarısızlık, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, gecikme veya DNAFect Biyoteknoloji’nin ötesinde herhangi bir olaydan kaynaklanan herhangi bir bulaşma ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. DNAFect Biyoteknoloji erişime açık ve aktif olmayan web sitelerinden kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. DNAFect Biyoteknoloji üçüncü taraflarca işletilen, internetteki web sitelerine bağlantılar sağlamaktadır. Bu bağlantılar yalnızca müşterinin rahatlığı için sunulmaktadır. DNAFect Biyoteknoloji, müşterinin DNAFect Biyoteknoloji web siteleri aracılığıyla erişebileceği veya web sitelerine bağlanabilecek diğer web siteleri hakkında herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Müşteri başka bir web sitesine eriştiğinde, bunun DNAFect Biyoteknoloji’den bağımsız olduğunu ve DNAFect Biyoteknoloji’nin  bu web sitelerinin içeriği, kullanılabilirliği veya gizlilik uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını bilmelidir.

Uluslararası Kullanıcılar

DNAFect Biyoteknoloji, Türkiye’deki ofisleri tarafından kontrol edilmekte, işletilmekte ve yönetilmektedir ve DNAFect Biyoteknoloji Türkiye dışındaki herhangi bir ülke, eyalet veya bölgenin kanunlarına veya yargısına tabi değildir. DNAFect Biyoteknoloji web sitelerine, test ve hizmetlerine erişmeyi seçenler bunu kendi inisiyatifleriyle ve kendi riskiyle yaparlar ve ayrıca tüm yerel yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdürler. Ayrıca, Türkiye ihracat kontrollerine de tabi olursunuz ve herhangi bir Türkiye ambargosu veya ihracı sınırlandıran diğer kurallar ve düzenlemeler de dahil olmak üzere, bu tür kontrollerin ihlal edilmesinden de siz sorumlu olursunuz. Gümrük, ücret, vergiler ve ithalat vergileri gibi ek masraflar müşterinin sorumluluğundadır. Yukarıdakileri sınırlamadan DNAFect Biyoteknoloji verilerinizi Türkiye’de ve yurtdışında üçüncü taraflarla depolayabilir ve DNAFect Biyoteknoloji web sitelerine ve DNAFect test hizmetlerine erişimi seçtiğimiz herhangi bir kişi, coğrafi bölge ve yargı mercii için kısmen ya da tamamen kısıtlayabilir.

Garantiler ve Feragatnameler

DNAFect Biyoteknoloji ve DNAFect Biyoteknoloji’ye dahil olan insanlar, DNAFect testlerinden, DNAFect test sonuçlarından veya DNAFect ürünleri veya hizmetleri ile bağlantılı, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan bir zarar iddiasından sorumlu tutulamaz. Hiçbir durumda DNAFect Biyoteknoloji, bölümleri, ortakları, bağlı şirketleri, ana şirketleri veya çalışanlarının sorumluluğu, müşterinin DNAFect Biyoteknoloji’ye DNAFect testi, ürün veya hizmet için ödediği tutarı aşmayacaktır. DNAFect Biyoteknoloji’ye, bölümlerine, ortaklarına, iştiraklerine, ana şirketlerine veya çalışanlarına karşı her türlü talep, Türkiye’deki mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca sunulur.

Müşteri sipariş vererek bu bağlayıcı sözleşmenin sorumluluğunu yasal olarak alabileceğini garanti eder. DNAFect Biyoteknoloji müşterinin kişisel verilerini ve test sonuçlarını veri koruma kurallarına uygun olarak üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir.

Müşteri, DNAFect Biyoteknoloji’ye test yapmak için yasal olarak yetenekli olan üçüncü bir kişi ile ilgili bir DNA örneği gönderirse, söz konusu kişiden yazılı izin alarak açık rızasına sahip olmalı ve bu izin DNAFect Biyoteknoloji’ye gönderilmelidir. Bu tür bir izin metni, DNA’sı gönderilen kişinin herhangi bir baskı veya teşvik altında olmadan bu izni verdiğini ve bu kişinin iletişim bilgilerini açıkça içermelidir.

DNAFect Biyoteknoloji tarafından alınan veya verilmiş olan hiçbir içerik ya da bilgiler, önemli kişisel kararlar için tek dayanak olarak kullanılmamalı ve eğer gerekiyorsa, müşteri bu tür kararları almak için kendi özel durumlarını da değerlendirebilecek bir uzmana danışmalıdır. DNAFect Biyoteknoloji sitenin veya içeriğinin, hizmetlerinin veya ürünlerinin herhangi bir özel amacı için mevcudiyeti, doğruluğu, eksiksizliği, performansı veya güncelliği konusunda ister açık ister örtülü olsun, Türkiye’deki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde tüm garantileri kapsam dışında tutmaktadır. Bu Hizmet Şarları’nda belirtilen herhangi bir sınırlama veya istisna, müşterinin hak sahibi olabileceği yasal hakları etkileyecek şekilde çalışmaz. Müşteri, bu Hizmet Şartları’nın ihlali veya müşterinin DNAFect Biyoteknoloji hizmetlerini veya ürünlerini kullanmasına bağlı olarak üçüncü taraflar tarafından DNAFect Biyoteknoloji aleyhine gerçekleşen her türlü kanuni kovuşturma ve iddia durumunda, DNAFect Biyoteknoloji’nin müşterinin DNAFect Biyoteknoloji hizmetlerini veya ürünlerini kullanmasından kaynaklanan tüm veya kısmi kaybını veya zararını karşılamayı ve DNAFect Biyoteknoloji’ye tazmin etmeyi kabul etmiştir. Bu tazminat, işbu Hizmet Şartları’ndan doğan veya bunlarla ilgili olan avukatın ücret ve masraflarını, mahkeme ve tahkim masraflarını da içerir.

DNAFect Biyoteknoloji, işbu Hizmet Şartları’nı gözden geçirme hakkını saklı tutar. İşbu Hizmet Şartları’nda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, DNAFect Biyoteknoloji işbu Hizmet Şartları’nın yayınlanma tarihini de değişecektir. Bu tür gözden geçirilmiş şartlar DNAFect Biyoteknoloji web sitelerinde yayınlanacaktır. Siparişin verildiği sırada müşteri tarafından yürürlükte olan ve kabul edilen Hizmet Şartları hem DNAFect Biyoteknoloji hem de müşteri için bağlayıcıdır. Müşteri Hizmet Şartları’nda değişiklik yapıldıktan sonra kullanımı devam eden DNAFect Biyoteknoloji hizmetleri için düzenlenme tarihinden itibaren yeni düzenlenmiş Hizmet Şartları ile sınırlandırılabileceğini kabul etmiş sayılır. Bu nedenle, mevcut Hizmet Şartları değiştirildiyse, müşterilerimize, özellikle de düzenli müşterilerimize her sipariş için Hizmet Şartları’nı kontrol etmelerini öneriyoruz. Bu Hizmet Şartları’nı incelemek müşterinin sorumluluğundadır.

DNAFect Biyoteknoloji işbu Hizmet Şartları’nı ve DNAfect test hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını yazılı olarak bildirmeksizin, aşağıda belirtilen hususlarda herhangi bir cezai işlem uygulanmadan feshedebilir: (a) Bu Hizmet Şartları’nın esasına ilişkin olarak ihlal etmeniz ve bu tür ihlallerin haberini aldıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde çözememeniz halinde, veya (b) ödeme gücünüzü ilgilendiren herhangi bir yasal sürece dahil olmanız veya ödeme gücünüz ile alakalı ciddi ve makul bir şüphe duyulması halinde.

Bu Hizmet Şartları’nın ihlal veya iflasla ilgili olarak sona ermesi halinde: (a) DNAFect Biyoteknoloji’nin buradaki tüm performans yükümlülükleri derhal sona erecektir, (b) Size sağlanmış herhangi bir fikri mülkiyeti kullanma lisansınız derhal sona erecektir ve (c) DNAFect Biyoteknoloji’ye yapılacak/yapılması gereken ödemeler derhal ödenmelidir.

Türkiye’nin esasa ilişkin yerel yasaları bu Hizmet Şartları’na hükmeder ve DNAFect Biyoteknoloji tarafından sunulan ürün veya hizmetlerle ilişkili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlıkla ilgili olarak bu yasalar geçerli olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, işbu Hizmet Şartları ve DNAFect Biyoteknoloji tarafından yapılan testler ve DNAFect Biyoteknoloji tarafından sunulan diğer ürünler veya hizmetlerle ile ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü iddia veya anlaşmazlıklarda, ilgili yasalar ne olursa olsun, münhasır yargı yetkisine sahiptir. Taraflar, Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi veya Tekdüzen Bilgisayar Bilgi İşlemleri Yasası’nın bu Hizmet Şartları’nda ve web sitesi aracılığıyla elde edilen mal veya hizmetlere ilişkin herhangi bir sözleşmede geçerli olmadığını açıkça kabul ederler.

İletişim

Bu Hizmet Şartları ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Barış Mh. Dr. Zeki Acar Cd. TÜBİTAK Site No: 1/4, Gebze Kocaeli

E-posta: info@dnafect.com