SIKÇA SORULAN SORULAR

Merhaba. Başka sorunuz mu var?

Kullanıcıların DNAFect hakkında sıkça sorduğu soruları sizin için bir araya topladık. 

Eğer sizin sorunuz bunlar arasında değilse, bizimle iletişime geçin.

DNA`mızın %0,1`lik kısmını oluşturan ve diğer insanlardan bizi farklı yapan bölgelerin, spordan diyete, cilt bakımından alerjilere, uygun meslek seçiminden doğru çalışma programlarına kadar geniş bir yelpazede hayatımızı nasıl etkilediğini sizlere sunmak testimizin öncelikli hedefidir.  Dünyada gelişmekte olan ve insanların hayatına gün geçtikçe daha fazla dahil olan DNA`nın hayatımıza etkisi anektodunu toplumumuzla buluşturmak ve faydalarından azami bir şekilde yararlanılmasını sağlamak ise testimizin bir diğer hedefidir. Bu iki maddeyi merkez alarak, testimizin amacı geniş bir yelpazede genetik eğilimlerinizi belirlemek ve bilimsel gelişmelerden yararlanarak dünyayla daha fazla entegre olmuş bir toplumsal yapının oluşmasına öncülük etmektir.

Test sırasında elde edilen DNA verisi %99’un üzerinde doğruluk oranına sahiptir. Bu veriler ile yapılan analizlerin tamamı bilimsel literatüre dayanmaktadır. Test sonuçlarımız bilimsel literatür kadar güvenilirdir. Ayrıca test sonuçlarında elde edilen verileri doğru çevresel faktörlerle desteklemeniz doğru sonuçlar almanız için oldukça önemlidir.

Bunun yanında bizim yüksek kalite standartlartımız:

  • Tüm tükürük örnekleri ISO sertifikalı laboratuvarda işlenir.
  • Genotipleme kalitesi Illimuna çipleri hassasiyetine sahiptir.
  • Tükürük toplama tüpleri DNAGenotek’in orijinal ürünleridir ve DNA kalite garantisi ile gelmektedir.
  • Genotipleme iyi anlaşılmış ve yerleşik bir DNA analiz yöntemidir.
  • Bilim insanlarımız her bir raporu hassas bir şekilde hazırlayarak kolay kullanılabilir ve geçerli bir rapor oluşturuyorlar.
  • Testlerimizin sonuçları kendi veritabanımızda oluşturduğumuz güçlü referanslar ile sağlamlaştırılmaktadır.

DNAFect olarak öncelikli önem verdiğimiz konulardan bir tanesi kişisel verilerinizin korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması konusunda 7/4/16 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu uygulamanın yanında, ek olarak dünya standartlarını da göz önünde bulundurarak şifreleme yöntemi ve farklı sunucularda çevrimdışı çalışma önlemlerimizle verilerinizin güvenle korunmasını sağlıyoruz.

Kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde DNA veriniz ile yanyana getirilmemektedir. Analizleri yapan uzmanlarımız üzerinde çalıştıkları DNA verisinin kimin olduğunu bilmemektedir. Test süresince kişisel veriler ve DNA verisi iki ayrı çevrimdışı sunucuda tutulmakta ve test sonuçları gönderildikten sonra 7 gün içinde tüm kişisel veriler geri dönülemez şekilde tamamen silinmektedir.

Bunun yanında standartlarımız gereği:

  • Kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü kişi ile sizin açık ve net rızanız alınmadan paylaşmayacağız.
  • Çocukların ve yasal sorumluluğu olmayan kişilerin korunması adına kendi standartlarımız mevcuttur. 
  • Tüm yasal çerçevelere uygun ve kişiyi ön planda tutan bir yaklaşımımız bulunmaktadır.

Genleriniz oldukça kararlı yapılara sahiptirler. Bu nedenle test sonuçları genel olarak yaşamınız boyunca geçerliliğini korur.

Testlerimiz doğumdan sonra 3. aydan itibaren hayatın her anında yapılabilmektedir. 

Hayır. DNAFect genetik testleri sadece bilgi vermek amaçlıdır ve kişinin o anda sahip olduğu sağlık problemleri hakkında bilgi vermez. Ayrıca testimiz tıbbi bir öneri, genetik danışmanlık, teşhis ve tedavi özellikleri taşımaz. Testimizin sonuçları genetik alanında yapılan akademik çalışmalara dayanmaktadır. Yapılan çalışmaların var olan bilgimizi daha da arttırdığı unutulmamalıdır.

DNA`mız 3 milyar harf ve A, T, G, C olmak üzere 4 farklı harf kombinasyonundan oluşmaktadır. 2000`li yılların başından itibaren yapılan çalışmalar sayesinde bu 3 milyar harfin hepsi sırayla okunmuştur. Günümüze kadar binlerce kişi ve farklı toplumlar için bu okumalar gerçekleştirilmiştir. Bu 3 milyar harf farklı insanlarda karşılaştırıldığında belirli noktalarda farklı harfler olduğu bulunmuştur. Örneğin 1 milyonuncu sırada olan harf kimi insanlarda A iken kimi insanlarda T`dir. Bu farklılıklar “Tek harf(nükleotid) değişimi” (Single Nucleotide Variation) olarak bilinir.

Genleriniz oldukça stabil yapılara sahiptirler, bu nedenle sonuçlarımız genel olarak yaşamınız boyunca geçerliliğini korur.

DNAFect olarak öncelikli önem verdiğimiz konulardan bir tanesi kişisel verilerinizin korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması konusunda 7/4/16 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu uygulamanın yanında, ek olarak dünya standartlarını da göz önünde bulundurarak, 5 aşamalı şifreleme yöntemi ve çevrimdışı çalışma önlemlerimizle verilerinizin güvenle korunmasını sağlıyoruz.

DNA’da meydana gelen  çok nadir değişiklikler genetik bazı hastalıklara ya da sorunlara yol açabilir. Ancak bu tarz olumsuz örnekler DNA’nın hayatımız üzerindeki etkilerinin çok küçük bir kısmıdır. Testimizin sonuçları bu  kısımları kapsamamaktadır. Geriye kalan büyük resimde ise sonuçlar kötü ve iyi olarak hayatınızı etkilememekle birlikte, genetik bilginin doğru yorumlanması ve genetik bilginize uygun bir hayat planlaması ile çevrelenmeniz durumunda “size özel ve sizi önemseyen” bir hayatın kapıları açılmaktadır.